Kind & Voeding
Een product van Stoarm

Interviews

Interview over functionele buikpijn met Merit Tabbers

02/03/2017

Nieuwsoverkindervoeding interviewde dr. Merit Tabbers, kinderarts-MDL in het AMC over de  NVK-richtlijn Functionele buikpijn bij kinderen (eind 2015 gepubliceerd). Tabbers was de projectleider en voorzitter van de werkgroep voor genoemde richtlijn.  

Was het nodig om een richtlijn functionele buikpijn bij kinderen te ontwikkelen
Het doel van deze richtlijn is om te komen tot een betere herkenning, optimalisering van de diagnostiek en behandeling van kinderen met functionele buikpijn van 4 tot 18 jaar.
Chronische buikpijn is één van de meest voorkomende symptomen op de kinderleeftijd. Bij ongeveer 90% van de kinderen die zich presenteren met buikpijn wordt uiteindelijk geen organische oorzaak gevonden en is er dus sprake van een vorm van functionele buikpijn. De prevalentie wereldwijd van deze functionele buikpijnsyndromen bedraagt 13.5%. De impact van functionele buikpijn op het leven van deze kinderen en hun families kan aanzienlijk zijn; de kwaliteit van leven is gemiddeld slechter dan die van gezonde kinderen en vergelijkbaar met die van kinderen met een inflammatoire darmziekte. Daarnaast leidt chronische buikpijn vaak tot een hoge mate van schoolverzuim en zijn de kosten van gebruik van gezondheidszorg aanzienlijk. Een Nederlandse pediatrische richtlijn voor functionele buikpijn ontbrak. Er was dus behoefte aan een evidence-based richtlijn met als uiteindelijk doel een uniform beleid rondom kinderen met functionele buikpijn.

Wat maakt het lastig om kinderen met functionele buikpijnklachten goed te helpen?
Er is vaak veel onzekerheid en angst bij zowel ouders/kinderen maar ook bij dokters over het feit dat er organische ziekten  “gemist” worden.  Dit leidt vaak tot veel extra en onnodig onderzoek en dus belasting van de kinderen.

Voor welke zorgprofessionals is de richtlijn belangrijk in hun werk en hoe kunnen zij optimaal gebruik maken van deze richtlijn?

De richtlijn is geschreven voor ALLE behandelaren die te maken hebben met deze groep kinderen in zowel de eerste-, tweede-, als derdelijnsgezondheidszorg. De richtlijn is voor iedereen toegankelijk via de NVK-website. Tevens is er ook een samenvatting gepubliceerd en is er ism Kind en Ziekenhuis een patiëntenversie ontwikkeld.

Wat zijn volgens jou de belangrijkste aandachtspunten in de richtlijn?

  • Geruststelling en educatie, bespreek gezonde leefstijl, stressreductie en voeding.
  • Stel een positieve diagnose
  • Instrueer niet langer actief te vragen naar de buikpijn, maar juist het kind af te leiden
  • Het doel van de behandeling is het hervatten van dagelijkse activiteiten, zoals naar school gaan.
  • 1/3 houdt klachten ondanks adequate uitleg en geruststelling bestaan: vervolgstap behandeling overwegen: hypnotherapie of cognitieve gedragstherapie

Dr. Merit Tabbers is de dagvoorzitter tijdens de symposia Au, ik heb buikpijn! Ove buikklachten bij kinderen. Tijdens deze 2 symposia (4 & 13 april)  is het uitgangspunt deze NVK-richtlijn Functionele buikpijn bij kinderen.

Terug naar het overzicht