Kind & Voeding
Een product van Stoarm

Interviews

Te veel eiwit. Nou en!

11/10/2010

Nieuwsoverkindervoeding bezocht het Nutricia symposium ‘Functionele gastrointestinale ziekten en voedingstekorten op jonge kinderleeftijd’16 september te Zeist en interviewde Martine Alles.

GIANT studie
Een van de sprekers was dr. Martine Alles. Zij is science en nutrition director bij Danone Baby Nutrition. Tijdens haar presentatie ging ze vooral in op de voeding van peuters in Nederland en de resultaten van 2 studies waar Martine bij betrokken is. Een van de studies is de GIANT studie  een grootschalige multicenter-interventiestudie waarin de gezondheidseffecten van peutergroeimelk onderzocht worden.  In de presentatie van Alles komt naar voren dat  peuters een relatief hoge inname hebben van eiwit en verzadigd vet en een lage inname van ijzer en vitamine D. Resultaten die ook in de Nederlandse Voedsel Consumptiepeiling bij 2-6 jarigen van 2006 zijn gevonden.

Te veel eiwit. Nou en!
Met name de hoge intake ven eiwit is één van de uitkomsten waar Martine Alles zich zorgen over maakt. In haar presentatie tijdens het symposium komt aan bod dat de aanbevolen hoeveelheid eiwit voor een peuter 13/14 gram per dag is. Uit de GIANT studie, maar ook uit andere onderzoeken komt naar voren dat de gemiddelde Nederlandse peuter 3 keer zoveel eiwit per dag binnenkrijgt. Er is kennelijk een groot verschil tussen wat de aanbeveling is en wat er in de praktijk gebeurd. Nieuwsoverkindervoeiding vraagt zich af of de aanvaardbare bovengrens van eiwitinname niet wordt over schreden en wat hiervan de risico’s zijn ? Alles geeft aan dat de aanvaardbare bovengrens niet wordt overschreden, maar dat de meest recente wetenschappelijk ontwikkelingen niet zijn meegewogen in de vaststelling van die bovengrens.

Uit recent onderzoek komt naar voren dat er tijdens kritische fasen in de ontwikkeling van een kind mogelijk een relatie is tussen een hoge eiwitinname gedurende peuterleeftijd en een hoge body mass index en een hoger vetpercentage op de leeftijd van 7 jaar. Vooral een hoge zuivelinname lijkt gerelateerd aan de hogere body mass index met als gevolg meer risico op het ontwikkelen van  obesitas. Alles stelt heel duidelijk dat deze gevonden associatie in interventieonderzoek moet worden uitgezocht. Veel onderzoek richt zich op het bevestigen van deze relatie. Ook Danone is bezig door middel van verder onderzoek naar deze mogelijke relatie te kijken en initieert momenteel dergelijk onderzoek. De planning is dat dit Danone onderzoek in 2012 van start gaat. Ook sprak Alles over de IGF-1 hypothese. Uit onderzoek blijkt dat borstgevoede kinderen een lager IGF-1 gehalte in hun bloed hebben dan flesgevoede kinderen. Het IGF-1 is een marker voor de inname van (melk)eiwit en gerelateerd aan groei van lengte en gewicht van kinderen. Het is nog onduidelijk of er een relatie is tussen IGF-1 en het risico op overgewicht.

Energie
In de GIANT studie blijkt dat peuters die een peutergroeimelk gebruiken, 10 gram minder eiwit in de voeding hebben dan kinderen die koemelk drinken. De hoeveelheid energie blijft min of meer gelijk. Waar halen ze dan de energie vandaan? Alles stelt dat de extra energie gehaald wordt uit een iets hogere vet en koolhydraat inname. Al zijn deze hoeveelheden niet significant hoger. Het % vet in de voeding mag iets hoger zijn en koolhydraten is geen probleem. Aandachtspunt is wel om te kijken naar de soort vet dat dan gebruikt wordt. De kinderen die peutergroeimelk dronken hadden een significant lagere inname van verzadigd vet, vergeleken met de kinderen die een gewone koemelk gebruikten.

Terug naar het overzicht