Kind & Voeding
Een product van Stoarm

Interviews

Interview met Angelika Kindermann, Diagnostisch Centrum Voedingsproblemen

24/11/2014

Nieuwsoverkindervoeding interviewde recent Angelika Kindermann kinder gastro-enteroloog in het AMC/EKZ te Amsterdam . De aanleiding hiervoor is de recente start van het Diagnostisch Centrum voedingsproblemen (DCV).

Kun je aangeven wat de aanleiding is geweest om te starten met het DCV?
Veel kinderen in Nederland hebben voedingsproblemen; in onze klinische situatie (chronisch zieke kinderen en kinderen met psychomotore retardatie) is het zelfs in 40 tot 80% beschreven. Er is een groot behoefde van ouders, zorgverleners etc aan een goede diagnostiek en behandeling hiervan.
Tot op heden heb ik deze kinderen meestal eerst op mijn eigen spreekuur gezien, maar heb ze vervolgens vaak doorverwezen naar de logopedist, diëtist en ook psycholoog; vaak voor diagnostiek, heel vaak voor behandeling. Dit betekende voor patiënten 4 verschillende afspraken en locaties.
Zo raakte ik meer en meer ervan overtuigd, dat je als arts of ander hulpverlener alleen onvoldoende kunt bijdragen en dat multidisciplinair werken eigenlijk noodzakelijk is, om deze kinderen goed te kunnen begeleiden/diagnosticeren en behandelen.

Kun je in  kort aangeven wat er zo specifiek is aan het DCV?
Het DCV werkt als soort carrousel poli waarbij de patiënt met ouders ieder specialist achter elkaar gedurende 30 minuut ziet (dus in totaal 2 uur). De patiënt is uitgebreid voorbesproken in het team, zodat niemand dubbele dingen hoeft te vragen en zich volledig op zijn eigen specialisatie kan focussen. Aansluitend komen wij weer bij elkaar, bespreken alle patiënten en komen uiteindelijk tot een conclusie en beleid/advies. Ouders worden die middag met de uitslag/advies gebeld.

Welke kinderen en hun ouders kunnen terecht bij het DCV?|
Kinderen van 0-10jaar met voedingsproblemen. Meestal kinderen met een zeer selectief eetpatroon, kinderen die voeding weigeren en hierdoor gewichtsverlies en groeiachterstand hebben en kinderen die sondevoedingsafhankelijk zijn.
Vaak zien wij deze kinderen ook met de vraag, waar het probleem vandaan komt (oorzaak van het eetprobleem).

Waar kunnen professionals meer informatie over het DCV vinden?
Meer over het DVC is te vinden op de website www.amc.nl/dcv

Wat is de ambitie van het DCV, met andere woorden waar wil het Centrum staan in 2020?
Onze ambities zijn voor de korte termijn om het DCV verder te ontwikkelen en daarbij veel samenwerking binnen en buiten Nederland aan te gaan. Een droom voor de langere termijn is om een groot voedingscentrum/eetkliniek op te zetten , waar wij deze kinderen ook allemaal kunnen behandelen. 

Terug naar het overzicht