Kind & Voeding
Een product van Stoarm

Interviews

ESPGHAN congres

13/09/2010

Recent interviewde Nieuws over Kindervoeding Tietie Dijkstra. Tietie is kinderdiëtist in het Universitair Medisch Centrum te Groningen.

Allied Heath Professionals (AHP) dag

Zij is vooral betrokken bij de voedingbegeleiding van kinderen die mogelijk een lever- of een dunne darmtransplantatie moeten ondergaan.  Om haar kennis rond dit onderwerp, maar ook breder, op peil te houden bezoekt Tietie regelmatig het jaarlijkse congres  van de ESPGHAN  (European Society of Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition ) Dit jaar was het congres van 9-12 juni in Istanboel.

Tietie is, als bestuurslid van het AHP Committee van ESPGHAN,  actief betrokken bij de organisatie van de Allied Health Professionals dag. Deze dag maakt sinds enkele jaren deel uit van het ESPGHAN congres en is specifiek bedoeld voor  paramedici die betrokken zijn bij de zorg voor zieke kinderen.  

Dit jaar waren er lezingen over o.a.  aangeboren afwijkingen van het darmslijmvlies en hun behandeling, de lange termijn uitkomsten van Biliaire Atresie en  Groei en puberteit bij kinderen met de ziekte van Crohn.  Het middagprogramma omvatte presentaties over vernieuwende initiatieven opgezet door paramedici zoals een Transitieprogramma  om de overgang  van kinderen naar de volwassenzorg gemakkelijker te laten verlopen en een Huisbezoek Service voor kinderen met TPN thuis. Ook werden een aantal geselecteerde posters gepresenteerd.

DE AHP dag was met ruim 300 bezoekers, waarvan meer dan de helft kinderartsen, een groot succes.

Het bijwonen van de AHP dag en lidmaatschap van de AHP groep biedt (kinder)diëtisten en specialistische verpleegkundigen, naast up to date vakinhoudelijke informatie, een unieke gelegenheid om ervaringen uit te wisselen met collega’s  uit heel Europa.

Een wens voor de toekomst is te komen tot  het opstellen van gezamenlijke evidence based richtlijnen en het participeren in en initiëren van research projecten. Voor meer informatie en lidmaatschap van deze groep kun je contact opnemen met Tietie Dijkstra, door een mail te sturen naar t.dijkstra@fd.umcg.nl

Klinische ondervoeding bij kinderen

Tijdens het ESPGHAN congres zijn er pleniaire sessie over een topic en dit wordt afgewisseld met een stramien van drie sessie over gastroenterology, hepatology and nutritrion en de nodige postersessies. . Tietie geeft aan dat er dit jaar o.a. aandacht was voor het onderwerp klinische ondervoeding bij kinderen. Er is een studie opzet gepresenteerd met als doel: preventief ondervoeding te herkennen bij kinderen. Met name bij ad risk kinderen en het effect van ondervoeding op de opname duur vast te stellen en te beïnvloeden. In deze studie worden alle kinderen (1 maand-18 jaar) gestructureerd gescreend in de deelnemende centra bij een minimale opname duur van 24 uur.  Aan dit onderzoek werken 13 Europese centra mee waaronder het Universitair Medisch Centrum in Rotterdam en Groningen. De resultaten en aanbevelingen uit dit onderzoek worden op het ESPGHAN congres van 2013 gepresenteerd.

ESPGHAN 2011

Het volgende ESPGHAN congres is 25-28 mei 2011 te Sorrento Italië, voor meer informatie klik hier

Terug naar het overzicht