Kind & Voeding
Een product van Stoarm

Blog

Vroegtijdige introductie van pinda bij hoog risico kinderen?

Als je 20 jaar geleden in een klas vroeg wie kent er iemand met voedselallergie was er bijna niemand die zijn hand opstak. Anno 2016 zien we een heel ander beeld, en neemt  vooral pinda- allergie toe. Er wordt geschat dat zo’n 4-6% van de kinderen te maken heeft met voedselallergieën. 

Pinda- allergie is levensgevaarlijk en geeft vaak bij kleine hoeveelheden al hele ernstige allergische reacties. Dit tot grote schrik van veel ouders en hun sociale omgeving. Wetenschappers doen er alles aan om het mysterie rondom pinda-allergie te ontrafelen en hopen hiermee het tij te kunnen keren.

LEAP studie
Britse onderzoekers deden jaren geleden een belangrijke ontdekking, namelijk dat bij Israëlische kinderen minder pinda-allergieën voorkomen vergeleken met Engelse kinderen. Wat hierbij opvalt is dat in Israël pindaproducten een onderdeel van het dieet zijn en vanaf jongs af aan gegeten worden. Terwijl in Engeland pinda pas na 6 maanden word geïntroduceerd. Dit was een belangrijke observatie voor vervolg onderzoek, de zogenaamde LEAP studie waarin kinderen met een hoog risico op pinda- allergie (kinderen met ernstig eczeem/en of kippenei allergie) regelmatig pinda’s te eten kregen en dat de kans op pinda-allergie aanzienlijk verminderde. De uitkomsten van de recente studies laten zien dat dit een langdurig beschermend effect heeft want ook op latere leeftijd hebben de kinderen nog steeds minder pinda -allergie vergeleken met de controle groep. Onlangs zijn ook secondaire uitkomsten van de LEAP studie gepubliceerd en deze resultaten laten zien dat de vroege introductie van pinda geen nadelige effecten heeft op de groei of op de duur van de borstvoeding. Ook blijkt de voedingsinname adequaat te zijn. Volgens de onderzoekers is vroege introductie van pinda een haalbare en veilige strategie om pinda-allergie te voorkomen. Hoe vertalen we nu deze wetenschappelijke uitkomsten naar de allergie praktijk?

Allergie-praktijk
De volgende stap is om deze kennis te integreren in de huidige richtlijnen zodat ouders een eenduidig en vooral veilig advies krijgen. Amerika is hierin koploper en bezig met het reviewen van de richtlijnen uit 2010 en er ligt zelfs al een  voorstel voor een addendum.Het voorstel van de Amerikaanse expertgroep is om bij hoog risico kinderen (kinderen met ernstig eczeem /en of kippenei allergie) een pindaproduct actief te introduceren tussen 4-6 maanden maar voordat dit wordt gedaan dient er een medische evaluatie plaats te vinden. Als pinda succesvol kan worden geïntroduceerd adviseren de experts om met enige regelmatig pindaproducten te blijven eten. 

JGZ richtlijn
In Nederland raadt de JGZ richtlijn aan om bij gezonde kinderen allergene producten zoals ei, pinda en soja gedurende het eerste levensjaar te introduceren. Er is echter één groep kinderen die (nog) ontbreekt en niet gemist mag worden: jonge kinderen met ernstig eczeem en/of andere IgE gemedieerde voedselallergie de zogenaamde hoog risico kinderen. Na aanleiding van de uitkomsten van deze gerandomiseerde studie is er wel een update te verwachten. Al vinden we het wel erg stil rondom dit onderwerp!  Tijd voor een actuele stand van zaken en daarom vroegen we de diëtisten Irene Herpertz, Olga Benjamin van DAVO om een update.

Nieuwsoverkindervoeding is nieuwsgierig naar de ideeën van Olga Benjamin & Irene Herpertz in het kader van het voorstel van de Amerikaanse expertgroep en wil graag weten welke eventuele aanpassingen er verwacht worden voor de Nederlandse richtlijnen.

Betekenen deze nieuwe inzichten dat we het jaren fout hebben gedaan?
De adviezen om allergenen te vermijden zijn gegeven om de incidentie van allergieën te verminderen. Echter, in de afgelopen 20 jaar is het aantal kinderen met pinda-allergie in Nederland verdubbeld: de  incidentie bij kinderen is gestegen van 1,4 % naar 3%.
Recente onderzoeken zoals de LEAP studie wijzen er nu inderdaad naar dat het onthouden van allergenen eerder kwaad kan dan goed doet. Dat de introductie van pinda juist voor hoogrisicogroepen zoals kinderen met eczeem, of familiaire aanleg de kans op het ontwikkelen van pinda-allergie significant vermindert.
Pinda-allergie ontstaat op jonge leeftijd, en je hebt maar weinig kans op het overgroeien ervan. Voorkomen is dus van groot belang en volgens de laatste inzichten lijkt er voor pinda een window voor het vroeg introduceren te zijn tussen 4-8 maanden. Voor andere allergenen is dit nog niet zo duidelijk, en kan deze termijn anders liggen. Voor ei bijvoorbeeld, lijkt dit nóg vroeger te zijn, maar zijn er ook tegenstrijdige onderzoeken, mede door wisselend gebruik van gekookt- of rauw ei in de onderzoeken.

Wordt er in Nederland gewerkt aan een addendum van de richtlijnen?
De Sectie Kinderallergologie (SKA) formuleert in samenspraak met Diëtisten Alliantie Voedelovergevoeligheid (DAVO) momenteel een advies over vroege introductie van allergenen. Hierbij is na de LEAP studie gewacht op de uitkomsten van de EAT studie, breder onderzoek waarbij ook andere allergenen dan pinda beschreven werden. Voor de hoogrisico groepen zoals jonge zuigelingen met ernstig eczeem en/of familiaire aanleg is dit voorstel nog niet klaar, omdat introductie bij deze jonge kinderen wel veilig dient te gebeuren.
Als het advies van de SKA klaar is kan hier een herziening van de JGZ-Richtlijn Voeding en Eetgedrag uit voortkomen.

Op welke termijn verwacht je een aanpassing van de Nederlandse richtlijnen?
Er is op vraag van de Nederlandse Vereniging voor Allergologie (NVvA) een werkgroep van diëtisten en kinderarts-/allergologen samengesteld om opklimschema’s en receptuur voor voedselprovocatietesten te standaardiseren. Ook opklimschema’s voor vroege introductie van allergenen zullen hierin worden meegenomen, en de schema’s en receptuur zullen een aanvulling vormen op de NVK Richtlijn Voedselallergie/Voedselprovocatie bij kinderen en volwassenen. Deze schema’s zullen halverwege 2017 klaar zijn.

Zijn deze nieuwe inzichten voor ouders te begrijpen?
We kunnen ons voorstellen dat er een overgangsperiode zal zijn, dat is wel begrijpelijk. Maar een taak dus voor professionals om dit goed aan ouders te onderbouwen en uit te leggen.

Heb jullie nog eventuele aanvullingen?
Het klinkt misschien vreemd om vanaf 4 maanden pindaproducten te introduceren, we zijn dit in de Hollandse eetcultuur niet gewend, maar in andere culturen is dit gebruikelijker. Zoals de pindachipjes in Israël, vergelijkbaar met de Hollandse babyrijstwafels. Of noten(pasta’s) in de Indiase keuken. Onze wens ligt dan ook bij de Nederlandse voedingsmiddelenindustrie, om creatief hierin met ons mee te denken, een leuke uitdaging!

Irene Herpertz, Olga Benjamin, namens DAVO

Bronnen

Terug naar het overzicht
comments powered by Disqus