Kind & Voeding
Een product van Stoarm

Blog

Overdracht eerstelijn voor efficiëntere zorg

De zorg en begeleiding van kinderen met sondevoeding vindt meestal in het ziekenhuis plaats. Zodra kinderen naar huis gaan is continuering van de zorg poliklinisch.

Ouders worden los gelaten en kunnen voor voedingsvragen niet altijd direct bij de zorgverlener van het ziekenhuis terecht. Terwijl voor (jonge) kinderen met (inhaal)groei tijdige voedingsadvisering essentieel is. Om deze aansluiting beter te maken kan  deze voedingszorg ook eerstelijns opgepakt worden. Onderstaande casus illustreert dat laagdrempelige eerstelijnszorg resulteert in efficiëntere aanpak.

Casus Lucy
Via prelogopedie werd afgelopen maand Lucy naar mij verwezen. Lucy, een zuigeling van 10 maanden met hartproblematiek, krijgt volledige sondevoeding. Of ik haar inname kon beoordelen, omdat het zelf leren eten stagneerde en daardoor afbouw van de sondevoeding moeizaam verliep.  Lucy is nu thuis en nog onder behandeling van de cardioloog en de kinderdiëtist van het ziekenhuis. De laatste beoordeling van haar voedingsinname was alweer even geleden. Moeder had hier een aantal vragen over, maar de afdeling diëtetiek was lastig bereikbaar. Waarom had er geen overdracht naar de eerstelijn plaats gevonden?

Het eerste gesprek bij mij in de eerstelijns kinderdiëtistenpraktijk volgde snel. Ik verkreeg een beeld van haar huidige intake, eetgedrag, eetvaardigheden en groei. De gecorrigeerde  groeicurve gaf een stijgende lengte- als ook gewichtcurve aan. Door berekening van de Scholfield1 en toeslagen werd een inschatting gemaakt van haar energiebehoefte. Dit samenvoegend met analyse van haar energie-inname concludeerde ik dat deze net aan voldoende was. Echter met haar huidige voedingsschema had ze niet de ruimte om zelf te leren eten.

Binnen een week was een nieuw voedingsadvies opgesteld met ruimte voor eigen intake aangevuld met de sondevoeding. Het voedingsadvies heb ik met moeder besproken en dezelfde dag volgde tussen ons nog een emailwisseling voor antwoord op aanvullende vragen. Twee weken later vertelde moeder vol trots dat Lucy zwaarder is geworden en dat haar eigen inname enorm vooruit is gegaan. Logopedie had zelfs aangegeven dat de sonde eruit mag. Hoe snel kan het gaan!

Overdracht
Deze casus laat zien dat overdracht van tweede of derdelijns zorg naar de eerstelijn bijdraagt aan efficiëntere zorg. Tijdens ons eerste gesprek gaven ouders al aan het fijn te vinden terecht te kunnen bij een eerstelijns, makkelijk bereikbare, kinderdiëtistenpraktijk. Meer ouders hebben deze behoefte.

Brenda Glas, Consultancy in Kindervoeding

1 Eén van de voorspellende formules waarmee het rustmetabolisme van kinderen geschat wordt. Bron: Kruizinga, H. & Wierdsma, N. (2014). Zakboek Dietetiek, VuUniversity Press.

Terug naar het overzicht
comments powered by Disqus