Kind & Voeding
Een product van Stoarm

Blog

Nog meer groente en fruit?

Recent Brits onderzoek laat zien dat we meer groente en fruit (vier ons groente en drie ons fruit) moeten eten dan de twee ons groente en twee stuks fruit die tot nu toe wordt aanbevolen. Hierdoor hebben we minder kans om vroegtijdig te overlijden, aldus de onderzoekers.

Slechts een klein percentage van de volwassen Nederlandse bevolking haalt de huidige aanbeveling, laat staan een hogere aanbeveling. Bij kinderen is dat niet veel beter. Op peuterleeftijd realiseert één op de vier kinderen de ondergrens van de aanbevolen groente-inname (50-100 gram) en een zelfde percentage realiseert de fruitinname ( 1,5 stuks fruit)1. De ondergrens van de aanbeveling groente (100-150 gram) wordt door de kleuters niet eens meer gehaald. Van de basis- en middelbare scholieren haalt slecht 1 tot 3 % de aanbevolen inname. Ook de fruitinname is bij deze groepen lager dan wenselijk2.
Hoe kunnen we een hogere consumptie bereiken, zodat in elk geval de huidige aanbeveling wordt gehaald. Begin de voorlichting bij kinderen!

Tijdige introductie effectief
Tijdens het Habeat congres in Dijon (31 maart t/m 1 april 2014) werd wederom duidelijk dat tijdig starten met de introductie van groente en fruit het meest effectief is. Daarbij wordt gepleit te starten met pure groentehapjes, om acceptatie van nieuwe groenten makkelijker te laten verlopen. Ook kwam in de Habeat studies naar voren dat jonge baby’s en peuters makkelijker nieuwe groenten accepteren dan kinderen tussen twee en zes jaar.
Geadviseerd wordt al vanaf de leeftijd van vier maanden te starten met oefenhapjes groente- en fruit: ook als een soort wordt geweigerd deze op een andere dag opnieuw aanbieden. Herhaalde blootstelling (zo’n acht keer) en variatie zijn de belangrijkste elementen om goed groente en fruit te leren eten. Bekend, maar het wetenschappelijk bewijs hiervan wordt steeds sterker, vertelt Geke Zandringa,namens Nieuws over Kindervoeding, deelnemer van het congres.

Focus op hoe
De focus in de huidige groente- en fruitvoorlichting ligt vooral op de hoeveelheid. Kinderen die minder groente eten dan aanbevolen baart ouders zorgen. Ouders vergeten daardoor het kind positief te bekrachtigen als het wel wat van de groente eet. Focus in de voorlichting mag wat mij betreft nog meer liggen op de wijze hoe kinderen leren eten. Met aandacht voor het belang van variatie en bij ‘niet lusten’ op een ander moment opnieuw aanbieden. Grote kans dat ouders mee gaan doen. Uit evaluatie van het EU-schoolfruitproject blijkt dat 29% van de ouders zelf ook meer groente en fruit gaan eten als het eten van groente en fruit op de basisscholen wordt gestimuleerd3.

Brenda Glas, Consultancyinkindervoeding


1 Voedselconsumptiepeiling VCP-Jonge kinderen (2005-2006)
2 Voedselconsumptiepeiling VCP-2007-2010
3 www.euschoolfruit.nl

Terug naar het overzicht
comments powered by Disqus